Välkommen till Kennel Hübinettans
uppfödare av Irish Softcoated Wheaten Terrier

Valpar väntas i november!